ការសិក្សាអំពីទឹកដីបរិសុទ្ធនៃប្រទេសវៀតណាម - ទិសដៅនៃមាត្រា

ទស្សនា​: 493

ប្រភេទ

ចុចលើធាតុនីមួយៗដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត

អត្ថបទ

ចុចលើធាតុនីមួយៗដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត

ហាមធូ
11 / 2019

(ទស្សនា 562 ទស្សនកិច្ច 2 ថ្ងៃនេះ)

សូមផ្ដល់យោបល់

អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនដាក់បង្ហាញជាសាធារណះ។ ត្រូវបំពេញចាំបាច់ពេលមានសញ្ញា * *

en English
X