ហាណូយ - ផូស៊ីធីធីសមរតកហ្វូស៊ីល - ហាន់អូអាយអាយខេន - ឥណ្ឌូចិនបារាំង - ផ្នែកទី ១

ចុច៖ 306By សាស្រ្តាចារ្យ Assoc ។ បណ្ឌិតនៅវិមានប្រវត្តិសាស្រ្ត HUNG NGUYEN MANHCollector, Master TRUC SON NGUYEN PHAN Goverment Palace នៅថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា។

អាន​បន្ថែម
en English
X