សេចក្តីផ្តើម - ហុនហ្គុនហ្គេនម៉ាញ, សាស្ត្រាចារ្យរងបណ្ឌិតផ្នែកភូគព្ភសាស្ត្រក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

សេចក្តីផ្តើមៈជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យ - បណ្ឌិតប្រវត្តិសាស្រ្តង្វៀនម៉ាញហ៊ុងគឺជាមនុស្សដំបូងដែលបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធសាលាឯកជននៅវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៦ នៅមហាវិទ្យាល័យ Philogical នៃសាកលវិទ្យាល័យហូជីមិញ។

អាន​បន្ថែម
en English
X