គេហទំព័រ Holylandvietnamstudies.com ដែលមានភាសាអង់គ្លេសចំនួន ១០៤ កន្លែង - ភាសាវៀតណាមជាភាសាដើមនិងភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេសដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង។

គេហទំព័រសិក្សាដែនដីវៀតណាមនៃវៀតណាម - វៀតណាមវី - វី - ហ្គូ - (ការសិក្សាអំពីដែនដីវៀតណាមនៃភាសាវៀតណាម - អេនជី - ហ្គីហ្គូ) ​​នឹងត្រូវបកប្រែទៅជាភាសានីមួយៗយោងតាមតារាងដែលបានរាយខាងក្រោមសម្រាប់អ្នកដើម្បីជ្រើសរើស។

អាន​បន្ថែម
en English
X