សហគមន៍ HRE នៃក្រុមជនជាតិភាគតិចចំនួន ៥៤ នៅប្រទេសវៀតណាម

HRE ដែលត្រូវបានគេហៅថាចាម re, Chom, Kre និង Moi Luy មានចំនួនប្រជាជន ១២០.២៥១ នាក់ដែលភាគច្រើនរស់នៅភាគខាងលិចនៃខេត្ត Quang Ngai និង Blnh Dinh ។

អាន​បន្ថែម

សហគមន៍ PU PEO នៃក្រុមជនជាតិភាគតិចចំនួន ៥៤ នៅប្រទេសវៀតណាម

ជាមួយចំនួនប្រជាជន ៩០០ នាក់ PU PEO ផ្តោតលើតំបន់ព្រំដែនចិន - វៀតណាមនៅដុងវ៉ាន់យិនមីញនិងស្រុកម៉ូវ៉ូខេត្តហាយ៉ាង។

អាន​បន្ថែម
en English
X