ភាពមិនចេះយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគូរគំនូរដែលមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតថ្មី

តើដីនិងប្រជាជនវៀតណាមស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាទៅ! ទេសភាពស្អាត! ព្រលឹង​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត! ការយល់ដឹងការស្រឡាញ់និងការបង្កើតសោភ័ណភាពមានប្រភពចេញពីទីនោះ។

អាន​បន្ថែម
en English
X