គំរោងកំណាព្យរបស់កវីដាន់បានចំណាយពេលវេលានៅថេតជាមួយនិងផៃស្ត្រេនដែលនៅសល់

ដូច្នេះនៅពេលតេតខិតជិតកវីយើងមិនមានសេសសល់មួយសេនទេហើយដូចជាគាត់ជាមនុស្សប្រមឹកខ្លាំងគាត់នឹងជួបបញ្ហាខ្វះស្រា។ អ្នកកាសែត Diep Van Ky បានយល់ពីការលំបាករបស់អ្នកសហការរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់បានផ្តល់ឱ្យគាត់នូវអំណោយថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីរបស់ 5 piastres ។

អាន​បន្ថែម
en English
X